HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Skicka ett skannat dokument till en mapp i produktens minne

background image

Skicka ett skannat dokument till en mapp i
produktens minne

Gör så här för att skanna ett dokument och spara det på produkten så att du kan skriva ut fler exemplar

när som helst.

1.

Lägg dokumentet med framsidan nedåt på

skannerglaset, eller lägg det med framsidan

uppåt i dokumentmataren och justera

pappersledarna efter dokumentets storlek.

2.

Bläddra till och tryck på

Spara i enhetens

minne

på startskärmen på produktens

kontrollpanel.

OBS!

Ange ditt användarnamn och lösenord

om du uppmanas att göra det.

3.

Välj en befintlig mapp eller tryck på

Ny mapp

och skapa en ny mapp.

4.

Ange namnet på filen i fältet

Filnamn:

.

5.

Tryck på

Fler alternativ

om du vill ändra

inställningarna för dokumentet.

6.

Spara filen genom att trycka på Starta .

164

Kapitel 7 Skanna/sända

SVWW