HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - IP adresini yapılandırma

background image

dijital gönderme özelliklerini yapılandırmak için Ek Seçenek düğmesine basın.

6.

Yazılımın doğru yüklendiğinden emin olmak için herhangi bir programdan bir sayfa yazdırın.

18

Bölüm 2 Ürünü bağlama ve yazılımı yükleme

TRWW

background image

Ağ kablosu kullanarak ürünü bir ağa bağlama ve
yazılımı yükleme (Windows)

IP adresini yapılandırma

1.

Ürünün açık olduğundan ve ürün kontrol paneli ekranında

Hazır

iletisinin görüntülendiğinden emin

olun.

2.

Ağ kablosunu ürüne ve ağa bağlayın.

3.

Devam etmeden önce 60 saniye bekleyin. Bu süre içinde ağ ürünü tanır ve ürün için bir IP adresi

veya ana makine adı atar.

4.

Ürünün IP adresini ya da ana bilgisayar adını tanımlamak için ürünün kontrol panelindeki Ana

ekranda, Ağ düğmesine dokunun.

Ağ düğmesi görünmüyorsa, IP adresi veya ana bilgisayar adını bir yapılandırma sayfası

yazdırarak öğrenebilirsiniz.

a. Ürün kontrol panelindeki Ana ekranda

Yönetim

düğmesine gidip dokunun.

b. Aşağıdaki menüleri açın:

Raporlar

Yapılandırma/Durum Sayfaları

Yapılandırma Sayfası

c.

Kontrol panelindeki bilgiyi görmek için,

Görünüm

düğmesine, veya sayfaları yazdırmak için

Yazdır

düğmesine dokunun.

TRWW

Ağ kablosu kullanarak ürünü bir ağa bağlama ve yazılımı yükleme (Windows)

19

background image

d. Jetdirect sayfasında IP adresini bulun.

Jetdirect Page

HP Color LaserJet

Page 1

5.

IPv4: IP adresi 0.0.0.0 veya 192.0.0.192 ya da 169.254.x.x ise, adresi elle

yapılandırmalısınız. Değilse, ağ yapılandırması başarılıdır.

IPv6: IP adresi "fe80:" ile başlıyorsa, ürün yazdırma yapabilir. Aksi halde, IP adresini el ile

yapılandırmanız gerekir.